• آ
 • ا
 • ب
 • پ
 • ت
 • ج
 • چ
 • ر
 • ز
 • ژ
 • د
 • ط
 • ف
 • ق
 • گ
 • ک
 • ع
 • غ
 • م
 • هـ

دانلود نرم افزار مهارت های پزشکی در تروما MyATLS برای اندروید | کافه پزشکی

مراقبت های پزشکی بیماران مبتلا به تروما نیاز به تصمیم گیری سریع و عملکرد دقیق دارد و هیچ منبع قابل اطمینان بهتری برای اطلاعات مربوط به تروما نسبت به کالج جراحان آمریکایی (ACS) وجود ندارد. نرم افزار مهارت های پزشکی در تروما MyATLS به بیش از ۱٫۵ میلیون شرکت کننده با بیش از ۷۵۰۰۰ دوره در سراسر جهان آموزش داده است.

نرم افزار مهارت های پزشکی در تروما MyATLS اطلاعات و مهارت های ضروری برای پزشکان، پرستاران و سایر متخصصان بهداشت برای شناسایی و درمان آسیب های ناشی از تروما را فراهم می کند. ماهیت بین المللی این برنامه بدین معناست که محتوای آن متناسب با شرایط مختلف جغرافیایی، اقتصادی، اجتماعی و پزشکی قابل انطباق است. همراه کافه پزشکی باشید