• آ
 • ا
 • ب
 • پ
 • ت
 • ج
 • چ
 • ر
 • ز
 • ژ
 • د
 • ط
 • ف
 • ق
 • گ
 • ک
 • ع
 • غ
 • م
 • هـ

اختلال شخصیت خودشیفته یا نارسیسیستیک ؛ نیاز به تحسین فراوان توسط دیگران | کافه پزشکی

مورد تحسین دیگران واقع شدن، حالت خوشایندی است و باعث می شود احساس مهم بودن به ما دست بدهد. اما اگر دیگران شما را به عنوان از خود راضی و نیازمند تحسین توصیف کنند، ممکن است از یک وضعیت جدی رنج ببرید. این وضعیت یک اختلال روانی است که حدود ۱٪ جمعیت را تحت تاثیر قرار می دهد و در مردان شایع تر است. اختلال شخصیت خودشیفته یا نارسیسیستیک، با حس شدید خودشیفتگی، نادیده گرفتن احساس اطرافیان و نیاز به تحسین فراوان توسط دیگران تعریف می شود. تعریف مشخص اختلال شخصیت خودشیفته، خود بزرگ پنداری اغراق آمیز است.

اختلال شخصیت نارسیسیستیک نباید با اعتماد به نفس بالا اشتباه گرفته شود. کسانی که اعتماد به نفس بالا دارند، هنوز فروتن هستند در حالی که افراد مبتلا به اختلال نارسیسیستیک به احتمال زیاد خودخواه و متکبر هستند و احساسات و نیازهای دیگران را نادیده می گیرند. مدتی تصور می شد که افراد مبتلا به اختلال شخصیت خودشیفته، در ظاهر اعتماد به نفس بالایی دارند، اما در باطن چنین چیزی وجود ندارد. تحقیقات اخیر ضعیف بودن نظریه قبلی را نشان می دهد و در حال حاضر عقیده بر این است که افراد مبتلا، هم در ظاهر و هم در باطن اعتماد به نفس بالایی دارند و خودخواه هستند. همراه کافه پزشکی باشید