• آ
 • ا
 • ب
 • پ
 • ت
 • ج
 • چ
 • ر
 • ز
 • ژ
 • د
 • ط
 • ف
 • ق
 • گ
 • ک
 • ع
 • غ
 • م
 • هـ

اختلال اسکیزوفرنی کاتاتونیک ؛ علائم ، علل و درمان | کافه پزشکی

کاتاتونیا یک اختلال روانی غیرطبیعی است که بر رفتار و عملکرد حرکتی تاثیر می گذارد و باعث عدم واکنش در فردی می شود که آگاه به نظر می رسد. سه نوع کاتاتونی وجود دارد، از جمله کاتاتونی همراه با اختلال روانی دیگر، اختلال کاتاتونی به علت شرایط پزشکی دیگر و کاتاتونی نامشخص. کاتاتونیا گاهی به عنوان سندرم کاتاتونیک نامیده می شود زیرا فقط یک علامت شناسایی مرتبط با این بیماری یا علائمی که به طور جداگانه از یکدیگر ظاهر می شود وجود ندارد، بلکه مجموعه ای از علائم متعددی است که همزمان با هم ظاهر می شوند. این علائم و نشانه های خاص بدون در نظر گرفتن ماهیت بیماری متفاوت نیستند. همراه کافه پزشکی باشید