• آ
 • ا
 • ب
 • پ
 • ت
 • ج
 • چ
 • ر
 • ز
 • ژ
 • د
 • ط
 • ف
 • ق
 • گ
 • ک
 • ع
 • غ
 • م
 • هـ

بیماری اندوکاردیت یا التهاب لایه اندوکاردیوم قلب ؛ علائم، علل و درمان | کافه پزشکی

اندوکاردیت

اندوکاردیت به معنای التهاب پوشش داخلی قلب شما است که به نام اندوکاردیوم شناخته می شود. این بیماری معمولا توسط باکتری ها ایجاد می شود. اگر التهاب در اثر عفونت ایجاد شده باشد، به این بیماری اندوکاردیت عفونی گفته می شود. التهاب لایه اندوکاردیوم قلب در افرادی که قلب سالمی دارند شایع نیست. همراه کافه پزشکی باشید