• آ
 • ا
 • ب
 • پ
 • ت
 • ج
 • چ
 • ر
 • ز
 • ژ
 • د
 • ط
 • ف
 • ق
 • گ
 • ک
 • ع
 • غ
 • م
 • هـ

همه چیز درباره بیماری انعقاد منتشره داخل عروقی یا (DIC) | کافه پزشکی

انعقاد منتشره داخل عروقی

انعقاد منتشره داخل عروقی (DIC) یک بیماری نادر و تهدید کننده حیات است که در مراحل اولیه بیماری، باعث می شود خون شما بیش از حد لخته شود. لخته های خون ممکن است جریان خون را کاهش داده و از رسیدن خون به اندام های بدن جلوگیری کنند. با پیشرفت شرایط، پلاکت ها و فاکتورهای لخته همگی برای تشکیل لخته ها استفاده می شوند و تعدادشان کاهش می یابد؛ وقتی این اتفاق بیفتد، خونریزی بیش از حد و مرگبار رخ می دهد.

انعقاد منتشره داخل عروقی یک وضعیت جدی است که می تواند منجر به مرگ شود. اگر خونریزی غیر قابل توقفی دارید، با اورژانس تماس بگیرید. همراه کافه پزشکی باشید