• آ
 • ا
 • ب
 • پ
 • ت
 • ج
 • چ
 • ر
 • ز
 • ژ
 • د
 • ط
 • ف
 • ق
 • گ
 • ک
 • ع
 • غ
 • م
 • هـ

بیماری پیچش بیضه چیست و چه درمانی دارد ؟ | کافه پزشکی

پیچش بیضه

طناب اسپرماتیک، جریان خون به بیضه را تامین می کند. هنگامی که بیضه دور طناب اسپرماتیک بچرخد، پیچش بیضه پدید می آید و باعث می شود جریان خون متوقف شده و درد ناگهانی و شدید ایجاد شود.

پیچش طولانی مدت بیضه و کاهش جریان خون می تواند منجر به مرگ بافت بیضه و بافت های اطراف شود. پیچش بیضه جدی است اما قابل درمان است. همراه کافه پزشکی باشید