• آ
 • ا
 • ب
 • پ
 • ت
 • ج
 • چ
 • ر
 • ز
 • ژ
 • د
 • ط
 • ف
 • ق
 • گ
 • ک
 • ع
 • غ
 • م
 • هـ

بیماری مالاریا (Maralia) ؛ علائم، علل و درمان آن | کافه پزشکی

بیماری مالاریا

مالاریا یک بیماری خونی است که پشه آنوفل آن را به انسان منتقل می کند. انگل هایی که بیماری مالاریا را گسترش می دهند متعلق به گونه پلاسمودیوم هستند. پنج نوع انگل پلاسمودیوم می توانند انسان را آلوده کنند. این موارد در نقاط مختلف جهان رخ می دهد. برخی از انواع گونه های انگلی باعث ایجاد حالت شدیدتری از مالاریا نسبت به سایرین می شوند.

هنگامی که پشه آلوده انسان را نیش می زند، انگل ها قبل از اینکه گلبول های قرمز خون را تخریب کنند در کبد میزبان تکثیر می شوند. در بعضی از نقاط، تشخیص زودرس می تواند به درمان و کنترل مالاریا کمک کند. با این حال، برخی کشورها از منابع لازم برای انجام غربالگری مؤثر برخوردار نیستند. همراه کافه پزشکی باشید