• آ
 • ا
 • ب
 • پ
 • ت
 • ج
 • چ
 • ر
 • ز
 • ژ
 • د
 • ط
 • ف
 • ق
 • گ
 • ک
 • ع
 • غ
 • م
 • هـ

اختلال نارکولپسی یا حمله خواب ؛ حملات خواب آلودگی در ساعات بیداری | کافه پزشکی

نارکولپسی

نارکولپسی نوعی اختلال خواب نورولوژیک است که توسط حملات خواب آلودگی بیش از حد و مزمن در طول روز مشخص می شود. حملات خواب آلودگی ممکن است فقط چند ثانیه یا چند دقیقه ادامه یابد. تکرار این حملات از یک تا چند بار در روز متفاوت است. الگوهای خواب شبانه نیز ممکن است مختل شود. سه نشانه که اغلب با نارکولپسی همراه است شامل ضعف ناگهانی و شدید عضلات (کاتالپسی)، توهم گذرا و برانگیختگی ناگهانی صورت است. شیوع نارکولپسی تقریبا ۱ در ۲۰۰۰ است و اکثر محققان بر این باورند که این اختلال در بسیاری از افراد ناشناخته باقی مانده است.

شواهد زیادی وجود دارد که نارکولپسی یک اختلال خود ایمنی است. اختلالات خود ایمنی یا اتو ایمیون زمانی ایجاد می شود که سیستم ایمنی بدن به اشتباه به بافت یا سلول های سالم خودی حمله می کند. در نارکولپسی، سیستم ایمنی بدن برخی از سلولهای مغز را که پپتیدهایی به نام هیپوکرتین تولید می کنند از بین می برد. هیپوکرتین بر عملکرد مغز تاثیر می گذارد اما جزئیات آن هنوز درک نشده است. دلیل اتو ایمیون بودن نارکولپسی ناشناخته است و عوامل محیطی و ژنتیکی می توانند در ایجاد اختلال نقش داشته باشند. همراه کافه پزشکی باشید