• آ
 • ا
 • ب
 • پ
 • ت
 • ج
 • چ
 • ر
 • ز
 • ژ
 • د
 • ط
 • ف
 • ق
 • گ
 • ک
 • ع
 • غ
 • م
 • هـ

علل ایجاد يبوست و راه های درمان آن | کافه پزشکی

یبوست

یبوست شرایطی است که در آن فرد مدفوع به سختی از بدن دفع می شود. در بیشتر موارد، هنگامی که روده بزرگ آب زیادی را از مواد غذایی موجود جذب می کند، یبوست اتفاق می افتد. هرچه حرکت غذا در دستگاه گوارش کندتر باشد، روده بزرگ آب بیشتری از آن جذب می کند. در نتیجه، مدفوع خشک می شود. وقتی این اتفاق می افتد، خالی کردن روده ها می تواند بسیار دردناک باشد. همراه کافه پزشکی باشید