• آ
 • ا
 • ب
 • پ
 • ت
 • ج
 • چ
 • ر
 • ز
 • ژ
 • د
 • ط
 • ف
 • ق
 • گ
 • ک
 • ع
 • غ
 • م
 • هـ

همه چیز درباره آنتی بیوتیک ها ؛ خصوصیات، مکانیسم و انواع | کافه پزشکی

آنتی بیوتیک

آنتی بیوتیک به صورت کلی فراورده یا ماده‌ ای است که از یک میکروارگانیسم تولید یا از آن گرفته می‌شود و میکروارگانیسم ‌های دیگر را از بین می‌برد یا مانع رشد آن ‌ها می‌شود. انواع مختلف آنتی ‌بیوتیک ‌ها از لحاظ خصوصیات شیمیایی، فیزیکی، داروشناسی، طیف ضد میکروبی و مکانیسم عمل با هم متفاوت هستند. برای فهمیدن این تفاوت ها همراه کافه پزشکی باشید