• آ
 • ا
 • ب
 • پ
 • ت
 • ج
 • چ
 • ر
 • ز
 • ژ
 • د
 • ط
 • ف
 • ق
 • گ
 • ک
 • ع
 • غ
 • م
 • هـ

اختلال عاطفی فصلی Seasonal Affective Disorder ؛ افسردگی در برخی از فصل های سال | کافه پزشکی

اختلال عاطفی فصلی یا SAD نوعی اختلال افسردگی ماژور است که در آن دوره افسردگی در برخی فصل های سال اتفاق می افتد. این وضعیت گاهی اوقات به عنوان “افسردگی زمستانی” نیز نامیده می شود زیرا قسمت های افسردگی این اختلال اغلب در پاییز یا زمستان ظاهر می شود و در بهار از بین می رود. قسمت های افسردگی اختلال عاطفی فصلی به ندرت در بهار یا تابستان اتفاق می افتد. اختلال SAD ممکن است به تغییرات میزان نوری که فرد در طی روز دریافت می کند مرتبط باشد.

برای تشخیص اختلال عاطفی فصلی، فرد باید معیارهای افسردگی ماژور را همزمان با فصول خاص حداقل برای دو سال نشان دهد و فرد باید افسردگی های فصلی را بسیار بیشتر از هر افسردگی غیر فصلی دیگر تجربه کند. همراه کافه پزشکی باشید