• آ
 • ا
 • ب
 • پ
 • ت
 • ج
 • چ
 • ر
 • ز
 • ژ
 • د
 • ط
 • ف
 • ق
 • گ
 • ک
 • ع
 • غ
 • م
 • هـ

اختلال کابوس شبانه Nightmare disorder ؛ رویاهای مبهم که زندگی را مختل می کنند | کافه پزشکی

کابوس، رویایی مبهم است که با احساسات منفی مانند اضطراب یا ترس همراه است و شما را از خواب بیدار می کند. کابوس در کودکان رایج است اما می تواند در هر سنی اتفاق بیفتد. کابوس ها معمولا در سن ۳ تا ۶ سالگی شروع می شود و بعد از سن ۱۰ سالگی کاهش پیدا می کند. در طول سال های نوجوانی، به نظر می رسد دختران کابوس بیشتری نسبت به پسران داشته باشند. بعضی افراد کابوس ها را در بزرگسالی و یا در تمام طول زندگی خود دارند.

اگرچه کابوس رایج است اما اختلال کابوس شبانه نسبتا نادر است. اختلال کابوس به وضعیتی گفته می شود که کابوس ها اغلب باعث ایجاد ناراحتی می شوند، خواب را مختل می کنند و موجب مشکلات روزمره یا ایجاد ترس از خوابیدن می شوند. همراه کافه پزشکی باشید