• آ
 • ا
 • ب
 • پ
 • ت
 • ج
 • چ
 • ر
 • ز
 • ژ
 • د
 • ط
 • ف
 • ق
 • گ
 • ک
 • ع
 • غ
 • م
 • هـ

همه چیز درباره تب‌ کریمه كنگو از زبان سازمان بهداشت جهانی | کافه پزشکی

تب کریمه کنگو

تب‌ کریمه كنگو (CCHF) یک بیماری شیوع پذیر است که توسط ویروس تیک بورن (Nairovirus) از خانواده بونیاویریدا ایجاد شده است. بیماری CCHF باعث شیوع تب شدید خونریزی دهنده با نرخ مرگ و میر ۱۰ تا ۴۰ درصد می شود.

آفریقا، کشورهای خاورمیانه و جنوب آسیا، محدودیت جغرافیایی اصلی بیماری تب خونریزی دهنده کریمه کنگو است. همراه کافه پزشکی باشید