• آ
 • ا
 • ب
 • پ
 • ت
 • ج
 • چ
 • ر
 • ز
 • ژ
 • د
 • ط
 • ف
 • ق
 • گ
 • ک
 • ع
 • غ
 • م
 • هـ

اختلال جنون کتاب یا بیبلیومانیا Bibliomania | کافه پزشکی

Bibliomania به معنای واقعی کلمه جنون کتاب است. افراد مبتلا به این اختلال، دارای وسواس برای جمع آوری و نگهداری از کتاب دارند، حتی اگر علاقه مند به خواندن آنها نباشند. این اختلال هنگامی که با زندگی روزمره فرد تداخل ایجاد می کند، جنبه بیماری روانی پیدا می کند.

نوع دیگری از این اختلال که تحت عنوان بیبلیوکلپتومانیا یا Bibliokleptomania شناخته می شوند، تمایل به سرقت کتابها برای اضافه کردن به مجموعه خودشان را دارند. افرادی که از بیبلیوکلپتومانیا رنج می برند، اغلب ترجیح می دهند کتاب هایی را از کتابخانه ها به سرقت برند که در کتاب فروشی های دیگر یافت نمی شوند و کمیاب هستند. همراه کافه پزشکی باشید