• آ
 • ا
 • ب
 • پ
 • ت
 • ج
 • چ
 • ر
 • ز
 • ژ
 • د
 • ط
 • ف
 • ق
 • گ
 • ک
 • ع
 • غ
 • م
 • هـ

اختلال شخصيت ضد اجتماعى یا Antisocial Personality Disorder | کافه پزشکی

اختلال شخصیت ضد اجتماعی یک الگوی پایدار تجربه و رفتار شخصی است که به طور قابل ملاحظه ای از انتظارات فرهنگ فردی متفاوت است، فراگیر و غیر قابل انعطاف پذیر است، در نوجوانی یا در دوران بلوغ اتفاق می افتد، در طول زمان پایدار است و منجر به ناراحتی یا آسیب شخصی می شود. اختلال شخصیت ضد اجتماعی با الگوی بی توجهی و نقض حقوق دیگران مشخص می شود. اختلال شخصیت ضد اجتماعی برای افراد زیر ۱۸ سال تشخیص داده نمی شود، اما تنها درصورتی که سابقه علائم اختلال در رفتار قبل از ۱۵ سالگی باشد، تشخیص داده می شود. همراه کافه پزشکی باشید