• آ
 • ا
 • ب
 • پ
 • ت
 • ج
 • چ
 • ر
 • ز
 • ژ
 • د
 • ط
 • ف
 • ق
 • گ
 • ک
 • ع
 • غ
 • م
 • هـ

همه چیز درباره دکولمان جفت یا جداشدن زودرس جفت | کافه پزشکی

دکولمان جفت

جفت ارگانی است که در هنگام بارداری، مواد مغذی را به کودک شما می رساند و مواد زائد را از خون جنین دور می کند. به طور معمول در قسمت فوقانی رحم شما وجود دارد و پس از زایمان از دیواره رحم جدا می شود. با این حال در دکولمان جفت، جفت به صورت زودرس جدا می شود. این امر می تواند عوارضی ایجاد کند و کودک شما اکسیژن یا مواد مغذی کافی دریافت نکند. خونریزی نیز از علائم شایع دکولمان جفت است. همراه کافه پزشکی باشید