• آ
 • ا
 • ب
 • پ
 • ت
 • ج
 • چ
 • ر
 • ز
 • ژ
 • د
 • ط
 • ف
 • ق
 • گ
 • ک
 • ع
 • غ
 • م
 • هـ

همه چیز درباره سارکوما (Sarcoma) ؛ عامل ۱۵ درصد سرطان های کودکی | کافه پزشکی

سارکوما

سارکوما نوعی سرطان است که می تواند بر انواع مختلفی از بافت ها تأثیر بگذارد. سارکوم بافت نرم بر روی بافت همبند یا پشتیبان کننده هر یک از سیستم های بدن تأثیر می گذارد. در سارکوم استخوانی، سرطان از استخوان شروع می شود.

سارکوم بافت نرم می تواند در چربی، عضله، رگ خونی، بافت های عمیق پوست، غضروف، تاندون ها و لیگامان ها ظاهر شود. این بیماری در بزرگسالان نادر است. طبق اعلام انجمن انکولوژی بالینی آمریکا (ASCO)، تقریباً ۱٪ از کل سرطان های بزرگسالی را تشکیل می دهد. این بیماری در کودکان شایع است و حدود ۱۵٪ از کل سرطان های کودکی را شامل می شود. همراه کافه پزشکی باشید