• آ
 • ا
 • ب
 • پ
 • ت
 • ج
 • چ
 • ر
 • ز
 • ژ
 • د
 • ط
 • ف
 • ق
 • گ
 • ک
 • ع
 • غ
 • م
 • هـ

سندروم نشخوار Rumination syndrome ؛ نشخوار مکرر و غیرارادی غذاهای هضم نشده | کافه پزشکی

سندروم نشخوار شرایطی است که در آن افراد به طور مکرر و ناخواسته غذاهایی که هضم نشده یا به طور جزئی هضم شده اند را بالا می آورند (رگورژیته کردن regurgitate)، دوباره می جوند و قورت می دهند یا آن را از دهانشان خارج می کنند. از آنجا که غذا هنوز هضم نشده، به نظر می رسد طعم آن عادی باشد و مانند استفراغ حالت اسیدی ندارد. عمل نشخوار اغلب در همه وعده های غذایی توسط افراد اجرا می شود.

مشخص نیست که چند نفر این اختلال را دارند. درمان ممکن است شامل درمان رفتاری یا دارویی باشد. درمان رفتاری که شامل آموزش  به افراد برای نفس کشیدن از دیافراگم است، درمان انتخابی است. همراه کافه پزشکی باشید