• آ
 • ا
 • ب
 • پ
 • ت
 • ج
 • چ
 • ر
 • ز
 • ژ
 • د
 • ط
 • ف
 • ق
 • گ
 • ک
 • ع
 • غ
 • م
 • هـ

سندروم کارسینوئید ؛ علائم ایجاد شده ناشی از ترشح تومور های کارسینوئید | کافه پزشکی

سندروم کارسینوئید

سندروم کارسینوئید هنگامی رخ می دهد که یک تومور سرطانی نادر به نام تومور کارسینوئید، مواد شیمیایی خاصی را در جریان خون شما ترشح می کند و باعث ایجاد انواع مختلف علائم و نشانه ها می شود. تومورهای کارسینوئید بیشتر در دستگاه گوارش یا ریه ها ایجاد می شوند.

سندروم کارسینوئید به طور معمول در افرادی که تومورهای پیشرفته کارسینوئید دارند رخ می دهد. درمان این سندروم معمولا بر درمان تومور تمرکز دارد اما از آنجا که بیشتر تومورهای کارسینوئید تا قبل از پیشرفت، علامتی ایجاد نمی کنند ممکن است درمان امکان پذیر نباشد. در این موارد، دارو درمانی ممکن است علائم را تسکین دهند. همراه کافه پزشکی باشید