• آ
 • ا
 • ب
 • پ
 • ت
 • ج
 • چ
 • ر
 • ز
 • ژ
 • د
 • ط
 • ف
 • ق
 • گ
 • ک
 • ع
 • غ
 • م
 • هـ

همه چیز درباره فیبروم رحم ؛ رشد بیش از حد بافت رحم در سنین باروری | کافه پزشکی

فیبروم رحم

فیبروم رحم شامل رشد غیر سرطانی بافت رحم است که غالبا در سال های باروری ظاهر می شود. این وضعیت با افزایش خطر سرطان رحم همراه نیست و تقریباً هرگز به سرطان تبدیل نمی شوند.

فیبروم از نظر اندازه، ممکن است قابل دیدن نباشد یا به قدری بزرگ باشد که رحم را دچار کشیدگی کند. در موارد شدید، فیبروم های متعدد می توانند رحم را آنقدر گسترش دهند که به دنده ها برسد و به آنها فشار وارد کند. بسیاری از خانم ها در طول زندگی فیبروم رحمی دارند و شاید متوجه نباشند زیرا اغلب علامتی ایجاد نمی کند. پزشک ممکن است فیبروم را به طور اتفاقی در طی معاینه لگن یا سونوگرافی دوران بارداری کشف کند. همراه کافه پزشکی باشید