• آ
 • ا
 • ب
 • پ
 • ت
 • ج
 • چ
 • ر
 • ز
 • ژ
 • د
 • ط
 • ف
 • ق
 • گ
 • ک
 • ع
 • غ
 • م
 • هـ

اطلاعات دارویی : بکساروتن Bexarotene | کافه پزشکی

بکساروتن

بکساروتن یک داروی ضد سرطان است که از رشد و پخش شدن سلول های سرطانی در بدن جلوگیری می کند.

بکساروتن برای درمان ضایعات پوستی ناشی از لنفوم سلول T پوستی استفاده می شود. این دارو معمولا زمانی به کار می رود که سایر دارو های درمان سرطان پاسخگوی بیماری نیستند. همراه کافه پزشکی باشید