• آ
 • ا
 • ب
 • پ
 • ت
 • ج
 • چ
 • ر
 • ز
 • ژ
 • د
 • ط
 • ف
 • ق
 • گ
 • ک
 • ع
 • غ
 • م
 • هـ

اطلاعات دارویی : تیوتروپیوم Tiotropium | کافه پزشکی

تیوتروپیوم

تیوتروپیوم یک داروی گشاد کننده برونش است که برای پیشگیری از برونکواسپاسم در بزرگسالان مبتلا به بیماری انسداد مزمن ریوی (COPD) مانند برونشیت مزمن و آمفیزم استفاده می شود.

تیوتروپیوم همچنین برای پیشگیری از حمله آسمی در بزرگسالان و کودکان با سن حداقل ۶ سال به کار می رود. همراه کافه پزشکی باشید