• آ
 • ا
 • ب
 • پ
 • ت
 • ج
 • چ
 • ر
 • ز
 • ژ
 • د
 • ط
 • ف
 • ق
 • گ
 • ک
 • ع
 • غ
 • م
 • هـ

اطلاعات دارویی : سیناکلست Cinacalcet | کافه پزشکی

داروی سیناکلست

سیناکلست دارویی است که باعث کاهش هورمون پاراتیروئید (PTH)، کلسیم و فسفر می شود. سیناکلست برای درمان پرکاری پاراتیروئید در افرادی که به طور طولانی مدت دیالیز می شوند استفاده می شود.

سیناکلست همچنین برای درمان هیپرکلسمیا (افزایش سطح کلسیم در خون) در افراد دارای سرطان غده پاراتیروئید و در افراد دارای پرکاری غده پاراتیروئید که با جراحی درمان نمی شوند، استفاده می شود. همراه کافه پزشکی باشید