• آ
 • ا
 • ب
 • پ
 • ت
 • ج
 • چ
 • ر
 • ز
 • ژ
 • د
 • ط
 • ف
 • ق
 • گ
 • ک
 • ع
 • غ
 • م
 • هـ

اطلاعات دارویی : فنوفیبرات Fenofibrate | کافه پزشکی

فنوفیبرات

فنوفیبرات دارویی است که برای بهبود سطح کلسترول در سه نوع از مشکلات کلسترولی به کار می رود:

 • دیس لیپیدیمیا ترکیبی: سطح بالای کلسترول بد (LDL) و تری گلیسرید و سطح پایین کلسترول خوب (HDL) در خون
 • هیپرتری گلیسیریدمیا شدید: سطح بسیار بالای تری گلیسیرید در خون
 • هیپرکلسترولمیا اولیه: سطخ خیلی بالای کلسترول بد (LDL) در خون

فنوفیبرات به کاهش سطح کلسترول بد و تری گلیسرید در بدن کمک می کند. این دارو همچنین باعث افزایش سطح کلسترول خوب در بدن می شود. همراه کافه پزشکی باشید