• آ
 • ا
 • ب
 • پ
 • ت
 • ج
 • چ
 • ر
 • ز
 • ژ
 • د
 • ط
 • ف
 • ق
 • گ
 • ک
 • ع
 • غ
 • م
 • هـ

سقط جنین چه روش هایی دارد و چگونه برای انجام آن آماده شوید؟ | کافه پزشکی

سقط جنین

سقط جنین داوطلبانه، روش هایی دارد که از علم پزشکی برای پایان دادن به بارداری استفاده می کند. سقط جنین نیازی به جراحی یا بیهوشی ندارد و می تواند در مطب پزشک نیز انجام شود. در سه ماهه اول بارداری، سقط جنین ایمن تر است.

سقط عامدانه جنین یک تصمیم مهم با عواقب عاطفی و روانی است. اگر این روش را در نظر می گیرید اطمینان حاصل کنید که نتیجه آن، عوارض جانبی، خطرات احتمالی و سایر احتمالات به چه صورتی پیش می رود. همراه کافه پزشکی باشید