• آ
 • ا
 • ب
 • پ
 • ت
 • ج
 • چ
 • ر
 • ز
 • ژ
 • د
 • ط
 • ف
 • ق
 • گ
 • ک
 • ع
 • غ
 • م
 • هـ

آمپیم (Empyema) چیست ؟ علائم، علل، تشخیص و درمان | کافه پزشکی

آمپیم

آمپیم وضعیتی است که در آن مایع چرک در فضای پلور تجمع می یابد. این فضا برای کمک به گسترش و انقباض ریه ها وجود دارد.

فضای پلور به طور طبیعی حاوی مقدار کمی مایع است. آمپيم زماني رخ مي دهد كه مايع و چرک اضافی در فضای پلور شروع به تجمع می کند. سویه های مختلف باکتری باعث ایجاد مایعات و چرک در فضای پلور می شوند. خیلی اوقات، ذات الریه باعث این وضعیت می شود. همراه کافه پزشکی باشید

بیماری آزبستوز (Asbestosis) ؛ از علائم تا درمان | کافه پزشکی

آزبستوز

آزبستوز نوعی بیماری ریوی است که در آن الیاف آزبست باعث ایجاد زخم در ریه های شما می شوند. جای زخم، تنفس شما را محدود می کند و توانایی اکسیژن برای ورود به جریان خون شما کاهش می یابد. نام های دیگر این بیماری فیبروز ریوی و پنومونیت بینابینی است.

این بیماری سال ها به طول می انجامد و می تواند تهدید کننده حیات باشد. براساس آمار آژانس ثبت بیماری های ناشی از مواد سمی، تعداد کل مرگ و میرهای مربوط به آزبست در آمریکا ممکن است تا سال ۲۰۳۰ از ۲۰۰۰۰۰ فراتر رود. همراه کافه پزشکی باشید

اورژانس تنفس ؛ چگونگی برخورد با آسیب های ریوی و نکات اعزام | کافه پزشکی

اورژانس تنفس

هرگونه اختلال در تنفس ، حیات فرد را بخاطر می اندازد . تکنسین های اورژانس اولین تیم درمانی هستند که به بالین مددجو می رسند و باید هرگونه نارسایی تنفس را به خوبی مدیریت کنند . همراه کافه پزشکی باشید تا به بررسی نکات اعزام آسیب های ریوی بپردازیم