• آ
 • ا
 • ب
 • پ
 • ت
 • ج
 • چ
 • ر
 • ز
 • ژ
 • د
 • ط
 • ف
 • ق
 • گ
 • ک
 • ع
 • غ
 • م
 • هـ

بررسی اختلالات ارتباطی یا Communication Disorders | کافه پزشکی

اختلالات ارتباطی شامل مشکلات مداوم مربوط به زبان و گفتار است. کفایت گفتاری بر طبق کتاب “اختلالات زبان و گفتار در کودکان” شامل دو عنصر اصلی است: تولید یا توانایی کدگذاری ایده های خود به اشکال و نمادهای زبان و درک یا توانایی تجزیه و تحلیل معانی کلماتی که دیگران بیان کرده اند. گفتار به طور خاص به صدای تولید شده توسط دهان مربوط می شود.

راهنمای تشخیصی و آماری اختلالات روانی (DSM-5) اختلالات ارتباطی را به دسته های زیر تقسیم می کند:

 • اختلال زبان یا Language
 • اختلال سخن گفتن یا Speech
 • لکنت شروع شده از دوران کودکی
 • اختلال ارتباط اجتماعی
 • اختلال ارتباطی نامشخص

همراه کافه پزشکی باشید