• آ
 • ا
 • ب
 • پ
 • ت
 • ج
 • چ
 • ر
 • ز
 • ژ
 • د
 • ط
 • ف
 • ق
 • گ
 • ک
 • ع
 • غ
 • م
 • هـ

اطلاعات دارویی : آلمتوزومب Alemtuzumab | کافه پزشکی

آلمتوزومب

آلمتوزومب برای درمان لوسمی لنفوسیتیک مزمن سلول B و فرم عود کننده مالتیپل اسکلروزیس (MS) در صورتی که فرد ۲ تا از داروهای روتین برای درمان آن را استفاده کرده و جواب نگرفته است استفاده می شود. همراه کافه پزشکی باشید