• آ
 • ا
 • ب
 • پ
 • ت
 • ج
 • چ
 • ر
 • ز
 • ژ
 • د
 • ط
 • ف
 • ق
 • گ
 • ک
 • ع
 • غ
 • م
 • هـ

اطلاعات دارویی : دیکلوفناک چشمی Diclofenac-Ophthalmic | کافه پزشکی

دیکلوفناک چشمی

دیکلوفناک در دسته دارو های ضد التهاب غیر استروئیدی است و با کاهش هورمون هایی که در بدن باعث ایجاد درد و تورم می شوند عمل می کند.

دیکلوفناک چشمی برای کاهش درد و التهاب و حساسیت به نور بعد از جراحی آب مروارید یا جراحی عیوب انکساری چشم به کار می رود. همراه کافه پزشکی باشید