• آ
 • ا
 • ب
 • پ
 • ت
 • ج
 • چ
 • ر
 • ز
 • ژ
 • د
 • ط
 • ف
 • ق
 • گ
 • ک
 • ع
 • غ
 • م
 • هـ

اطلاعات دارویی : سولینداک Sulindac | کافه پزشکی

سولینداک

سولینداک یک داروی ضد التهاب غیر استروئیدی است و کار آن کاهش هورمون هایی است که باعث ایجاد التهاب و درد در بدن می شود.

سولینداک برای درمان التهاب و درد ناشی از شرایطی مثل آرتریت، اسپاندیلیت آنکیلوزان، تاندولیت، بورسیت و نقرس استفاده می شود. همراه کافه پزشکی باشید