• آ
 • ا
 • ب
 • پ
 • ت
 • ج
 • چ
 • ر
 • ز
 • ژ
 • د
 • ط
 • ف
 • ق
 • گ
 • ک
 • ع
 • غ
 • م
 • هـ

اطلاعات دارویی : پریماکین Primaquine | کافه پزشکی

پریماکین

پریماکین دارویی برای درمان و پیشگیری از مالاریا است که با دخالت در رشد انگل در بدن انسان کار می کند. انگل ایجاد کننده مالاریا به طور معمول از طریق نیش پشه وارد بدن می شود. مالاریا در مناطقی مانند آفریقا، آمریکا جنوبی و آسیا جنوبی شایع است.

در مالاریا نوع ویواکس، انگل از طریق جریان خون به سلول ها و بافت های دیگر می رود که می تواند باعت عفونت ثانویه شود. پریماکین برای جلوگیری از برگشت دوباره عفونت در افرادی که به نوع ویواکس مالاریا مبتلا بوده اند استفاده می شود. همراه کافه پزشکی باشید