• آ
 • ا
 • ب
 • پ
 • ت
 • ج
 • چ
 • ر
 • ز
 • ژ
 • د
 • ط
 • ف
 • ق
 • گ
 • ک
 • ع
 • غ
 • م
 • هـ

اطلاعات دارویی : آلپرازولام Alprazolam | کافه پزشکی

آلپرازولام دارویی از دسته بنزودیازپین ها است و بر موادی در مغز اثر می کند که ممکن است در بعضی افراد دارای اضطراب نامتعادل باشند.

آلپرازولام برای درمان بیماری های اضطرابی، بیماری هراسی و اضطراب ناشی از افسردگی کاربرد دارد. همراه کافه پزشکی باشید