• آ
 • ا
 • ب
 • پ
 • ت
 • ج
 • چ
 • ر
 • ز
 • ژ
 • د
 • ط
 • ف
 • ق
 • گ
 • ک
 • ع
 • غ
 • م
 • هـ

اطلاعات دارویی : سرتاکونازول Sertaconazole | کافه پزشکی

سرتاکونازول

سرتاكونازول یک داروی ضد قارچ است كه با عفونت های ناشی از قارچ مقابله می كند. از سرتاکونازول موضعی (پوستی) برای درمان Tinea pedis (پای ورزشكاران) در بزرگسالان و كودكان با سن حداقل ۱۲ سال استفاده می شود. همراه کافه پزشکی باشید