• آ
 • ا
 • ب
 • پ
 • ت
 • ج
 • چ
 • ر
 • ز
 • ژ
 • د
 • ط
 • ف
 • ق
 • گ
 • ک
 • ع
 • غ
 • م
 • هـ

اطلاعات دارویی : پریمتامین Pyrimethamine | کافه پزشکی

پریمتامین

پریمتامین یک داروی ضد انگل است که از رشد و تولید مثل انگل در بدن پیشگیری می کند. این دارو برای درمان و جلوگیری از انواع خاصی از مالاریا در کودکان و بزرگسالان استفاده می شود. با این حال پریمتامین داروی عمومی برای پیشگیری از دریافت مالاریا در مسافرت نیست.

هنگامی که این دارو برای درمان مالاریا استفاده می شود، باید دارو های سریع الاثر تر ضد مالاریا مانند گوانین و کلروکین نیز همراه آن استفاده شوند. این دارو همچنین برای درمان توکسوپلاسموز و عفونت های ناشی از انگل توکسوپلاسموز استفاده می شود. همراه کافه پزشکی باشید