• آ
 • ا
 • ب
 • پ
 • ت
 • ج
 • چ
 • ر
 • ز
 • ژ
 • د
 • ط
 • ف
 • ق
 • گ
 • ک
 • ع
 • غ
 • م
 • هـ

اطلاعات دارویی : استیل سیستئین Acetylcysteine | کافه پزشکی

استیل سیستئین

استیل سیستئین دارویی است که برای رقیق کردن مخاط سفت و چسبناک در راه های هوایی استفاده می شود. این دارو نیاز به تجویز پزشک دارد و در۳ فرم استنشاقی، تزریقی و قرص جوشان موجود است.

استیل سیستئین استنشاقی می تواند در درمان ترکیبی استفاده شود. از مخلوط کردن این دارو با دارو های دیگر در دستگاه نبولایزر خودداری کنید زیرا مقالاتی درباره این نوع استفاده ترکیبی دارو نوشته نشده است. همراه کافه پزشکی باشید