• آ
 • ا
 • ب
 • پ
 • ت
 • ج
 • چ
 • ر
 • ز
 • ژ
 • د
 • ط
 • ف
 • ق
 • گ
 • ک
 • ع
 • غ
 • م
 • هـ

اطلاعات دارویی : آمی تریپتیلین Amitriptyline | کافه پزشکی

آمی تریپتیلین

آمی تریپتیلین یک داروی ضد افسردگی است و بر موادی در مغز اثر می کند که ممکن است در افراد دارای افسردگی، به صورت نامتعادل باشند. این دارو همچنین برای درمان علائم افسردگی استفاده می شود. همراه کافه پزشکی باشید