• آ
 • ا
 • ب
 • پ
 • ت
 • ج
 • چ
 • ر
 • ز
 • ژ
 • د
 • ط
 • ف
 • ق
 • گ
 • ک
 • ع
 • غ
 • م
 • هـ

اطلاعات دارویی : ترانگزامیک اسید Tranexamic Acid | کافه پزشکی

ترانگزامیک اسید

ترانگزامیک اسید دارویی است که از تخریب لخته خون در بدن توسط آنزیم ها جلوگیری می کند.

این دارو برای پیشگیری از خونریزی حین عمل جراحی و همچنین پیشگیری از خونریزی در افراد دارای هموفیلی که می خواهند دندان خود را بکشند استفاده می شود. این دارو معمولا قبل از پروسه دندان پزشکی و هر روز تا ۸ روز پس از آن مصرف می شود. همراه کافه پزشکی باشید