• آ
 • ا
 • ب
 • پ
 • ت
 • ج
 • چ
 • ر
 • ز
 • ژ
 • د
 • ط
 • ف
 • ق
 • گ
 • ک
 • ع
 • غ
 • م
 • هـ

اطلاعات دارویی : سالبوتامول Salbutamol | کافه پزشکی

سالبوتامول

سالبوتامول یک گشاد کننده برونش است که باعث شل شدن عضلات راه هوایی و افزایش جریان هوا به داخل ریه ها می شود. این دارو برای درمان و پیشگیری از برونکواسپاسم در افراد دارای بیماری انسداد برگشت پذیر راه هوایی به کار می رود. فرم استنشاقی سالبوتامول برای پیشگیری از برونکواسپاسم ناشی از ورزش استفاده می شود.

سالبوتامول برای جلوگیری از انسداد مجدد راه هوایی در هنگام آسم، برونشیت، آمفیزم و سایر بیماری های ریوی استفاده می شود. همراه کافه پزشکی باشید