• آ
 • ا
 • ب
 • پ
 • ت
 • ج
 • چ
 • ر
 • ز
 • ژ
 • د
 • ط
 • ف
 • ق
 • گ
 • ک
 • ع
 • غ
 • م
 • هـ

اطلاعات دارویی : نورفلوکساسین Norfloxacin | کافه پزشکی

نورفلوکساسین

نورفلوکساسین یک آنتی بیوتیک از دسته فلوروکینولون ها است که برای درمان عفونت های باکتریایی استفاده می شود.

این دارو می تواند باعث عوارض جانبی شدیدی مانند تحریک یا پاره شدن تاندون، مشکلات عصبی در دست ها و پاها و مشکلات سیستم عصبی شود. این عوارض می توانند به تنهایی یا همراه هم و ممکن است چند ساعت تا چند هفته بعد از شروع دارو رخ دهد. همراه کافه پزشکی باشید