• آ
 • ا
 • ب
 • پ
 • ت
 • ج
 • چ
 • ر
 • ز
 • ژ
 • د
 • ط
 • ف
 • ق
 • گ
 • ک
 • ع
 • غ
 • م
 • هـ

اطلاعات دارویی : پیریدوستیگمین Pyridostigmine | کافه پزشکی

پیریدوستیگمین

پیریدوستیگمین دارویی است که برای بهبود قدرت عضلانی در بعضی افراد با بیماری های خاص عضلانی استفاده می شود. این دارو با جلوگیری از تجزیه انتقال دهنده های عصبی خاصی (استیل کولین) در بدن کار می کند. استیل کولین برای فعالیت طبیعی عضلات مورد نیاز است. همراه کافه پزشکی باشید