• آ
 • ا
 • ب
 • پ
 • ت
 • ج
 • چ
 • ر
 • ز
 • ژ
 • د
 • ط
 • ف
 • ق
 • گ
 • ک
 • ع
 • غ
 • م
 • هـ

اطلاعات دارویی : کلومیپرامین Clomipramine | کافه پزشکی

کلومیپرامین

 داروهای ضد افسردگی
      

samandehi