• آ
 • ا
 • ب
 • پ
 • ت
 • ج
 • چ
 • ر
 • ز
 • ژ
 • د
 • ط
 • ف
 • ق
 • گ
 • ک
 • ع
 • غ
 • م
 • هـ

آموزش نحوه کار با دستگاه بيهوشی دراگر مدل Fabius plus SW 3.n | کافه پزشکی

دستگاه بيهوشی Fabius plus دستگاه بيهوشی استنشاقی برای استفاده دراعمال جراحی ، سديشن واتاق ريكاوری می باشد كه در آن گاز N2O, O2 و هوا از سيستم مركزی يا به صورت سيلندر خارجی مورد استفاده قرار مي گيرد. تهويه مكانيكی كنترله، تهويه فشاری كنترله، فشار حمایتی، مد تهويه كمكی، SIMV، تنفس دستی و خود به خودی از موارد استفاده از این دستگاه است. برای دیدن آموزش نحوه کار با دستگاه بيهوشی دراگر مدل Fabius plus SW 3.n همراه کافه پزشکی باشید