• آ
 • ا
 • ب
 • پ
 • ت
 • ج
 • چ
 • ر
 • ز
 • ژ
 • د
 • ط
 • ف
 • ق
 • گ
 • ک
 • ع
 • غ
 • م
 • هـ

اختلال بی اشتهایی عصبی یا Anorexia Nervosa | کافه پزشکی

اختلال بی اشتهایی عصبی یا Anorexia Nervosa ، شامل فردی است که وزن بسیار کمی دارد و در عین حال درک غلطی از وزن صحیح و از اضافه وزن هراس دارد . افراد مبتلا به بی اشتهایی عصبی توجه زیادی به کنترل وزن و شکل خود دارند و تلاش های شدید که به طور قابل توجهی در زندگی آنها اختلال ایجاد می کند.

برای جلوگیری از افزایش وزن، افراد مبتلا به بی اشتهایی عصبی معمولا میزان مصرف غذا را به شدت محدود می کنند. آنها ممکن است مصرف کالری را با استفراغ پس از غذا یا سوء استفاده از ملین ها، رژیم های غذایی، دیورتیک ها یا انما کنترل کنند. آنها همچنین می خواهند از طریق ورزش بیش از حد وزن کم کنند. مهم نیست چقدر وزنشان کم می شود ، فرد همچنان از اضافه وزن هراس دارد.

بی اشتهایی، مانند سایر اختلالات غذایی، میتواند زندگی شما را مختل کند و غلبه بر آن بسیار سخت است. اما با درمان، شما می توانید به عادات غذا خوردن سالم تر بازگردید و از برخی عوارض جدی آن پرهیز کنید. همراه کافه پزشکی باشید