• آ
 • ا
 • ب
 • پ
 • ت
 • ج
 • چ
 • ر
 • ز
 • ژ
 • د
 • ط
 • ف
 • ق
 • گ
 • ک
 • ع
 • غ
 • م
 • هـ

هفته چهاردهم بارداری ؛ شروع تولید صفرا توسط کبد جنین | کافه پزشکی

هفته چهاردهم بارداری

اکنون که در هفته چهاردهم بارداری به طور رسمی در سه ماهه دوم خود هستید، ممکن است نسبت به سه ماهه اول احساس راحتی بیشتری داشته باشید. تغییر بسیار مهیج این است که شما در این هفته ها بیشتر در شکل و شمایل یک خانم باردار ظاهر می شوید.

اینکه شکم شما چقدر بزرگ می شود به عوامل مختلفی مانند آناتومی و شکل بدن و همچنین سابقه بارداری قبلی بستگی دارد. خبر خوب این است که خطر سقط جنین در سه ماهه دوم بسیار کمتر است. همراه کافه پزشکی باشید