• آ
 • ا
 • ب
 • پ
 • ت
 • ج
 • چ
 • ر
 • ز
 • ژ
 • د
 • ط
 • ف
 • ق
 • گ
 • ک
 • ع
 • غ
 • م
 • هـ

اطلاعات دارویی : انسولین Insulin | کافه پزشکی

انسولین

انسولین هورمونی است که باعث تبدیل غذا به انرژی می شود. دیابت ملیتوس شرایطی است که در آن بدن انسولین تولید نمی کند و یا نمی تواند از انسولین موجود استفاده کند. برای بهترین عملکرد میزان انسولین باید با حجم و نوع غذایی که مصرف می کنید و فعالیتی که می کنید در تعادل باشد. همراه کافه پزشکی باشید