• آ
 • ا
 • ب
 • پ
 • ت
 • ج
 • چ
 • ر
 • ز
 • ژ
 • د
 • ط
 • ف
 • ق
 • گ
 • ک
 • ع
 • غ
 • م
 • هـ

اطلاعات دارویی : لینزولید Linezolid | کافه پزشکی

لینزولید

لینزولید یک آنتی بیوتیک از دسته اگزازولیدینون ها است که در بدن با باکتری ها مبارزه می کند. این دارو همچنین یک مهار کننده MAO است.

لینزولید برای درمان انواع مختلفی از عفونت های باکتریایی مانند عفونت ریه، پوست و عفونت های مقاوم به آنتی بیوتیک به کار می رود. همراه کافه پزشکی باشید