• آ
 • ا
 • ب
 • پ
 • ت
 • ج
 • چ
 • ر
 • ز
 • ژ
 • د
 • ط
 • ف
 • ق
 • گ
 • ک
 • ع
 • غ
 • م
 • هـ

اطلاعات دارویی : ماپروتیلین Maprotiline | کافه پزشکی

ماپروتیلین

ماپروتیلین یک دارو ضد افسردگی است و بر موادی در مغز اثر می کند که ممکن است در بعضی افراد دارای افسردگی نامتعادل باشند.

ماپروتیلین برای درمان اختلال افسردگی شدید یا اضطراب مربوط به افسردگی استفاده می شود. همراه کافه پزشکی باشید