• آ
 • ا
 • ب
 • پ
 • ت
 • ج
 • چ
 • ر
 • ز
 • ژ
 • د
 • ط
 • ف
 • ق
 • گ
 • ک
 • ع
 • غ
 • م
 • هـ

هفته سیزدهم بارداری ؛ آمادگی برای ورود به دوران ماه عسل بارداری! | کافه پزشکی

هفته سیزدهم بارداری

در هفته سیزدهم بارداری روزهای پایانی سه ماهه اول را طی می کنید و وارد سه ماهه دوم بارداری می شوید. میزان سقط جنین پس از سه ماهه اول بسیار کاهش می یابد. با کافه پزشکی همراه باشید تا تغییرات، نکات، توصیه ها و باید نباید های هفته سیزدهم بارداری را متوجه شوید.