• آ
 • ا
 • ب
 • پ
 • ت
 • ج
 • چ
 • ر
 • ز
 • ژ
 • د
 • ط
 • ف
 • ق
 • گ
 • ک
 • ع
 • غ
 • م
 • هـ

هفته سی و هشتم بارداری ؛ تکمیل شدن رشد اندام های جنین و افزایش آمادگی برای زایمان | کافه پزشکی

هفته سی و هشتم بارداری

شما در هفته سی و هشتم بارداری قرار دارید. کودک شما دیگر کوچک نیست. وزنی در حدود ۳ کیلوگرم و طولی در حدود ۵۰ سانتی متر دارد. تا طی کردن دوره کامل بارداری تنها دو هفته دیگر باقی مانده است و پس از آن کودک شما ظاهر خود را نشان می دهد! همراه کافه پزشکی باشید