• آ
 • ا
 • ب
 • پ
 • ت
 • ج
 • چ
 • ر
 • ز
 • ژ
 • د
 • ط
 • ف
 • ق
 • گ
 • ک
 • ع
 • غ
 • م
 • هـ

هفته سی و هفتم بارداری ؛ رسیدن به دوره زایمان زودرس طی الگوریتم جدید | کافه پزشکی

هفته سی و هفتم بارداری

شما به هفته سی و هفتم بارداری رسیده اید. ممکن است زندگی در این روزها خیلی راحت نباشد. ورم کردن اعضای بدن و درد های مختلف به سراغ شما می آیند اما این نکته را به خاطر بسپارید: شما به ملاقات با کودک خود نزدیک می شوید. همراه کافه پزشکی باشید